Güzel Sanatlar Fakültesi - 5. YEDEKTEN ASİL KAYITLARI

Başvuru Yapılamaz

Son Başvuru Tarihi: 08.10.2020

12 Açık Kontenjan
Öğrenci Kayıt Formu
Lise Diploması
Kimlik Belgesi
YKS Sonuç Belgesi
Askerlik çağına gelmiş olanlar için Askerlik Belgesi
Yükseköğretim Programında Okumadığına Dair Beyan
Öğrenci Kayıt Formu
Lise Diploması
Kimlik Belgesi
YKS Sonuç Belgesi
Askerlik çağına gelmiş olanlar için Askerlik Belgesi
Yükseköğretim Programında Okumadığına Dair Beyan
Öğrenci Kayıt Formu
Lise Diploması
Kimlik Belgesi
YKS Sonuç Belgesi
Askerlik çağına gelmiş olanlar için Askerlik Belgesi
Yükseköğretim Programında Okumadığına Dair Beyan
Öğrenci Kayıt Formu
Lise Diploması
Kimlik Belgesi
YKS Sonuç Belgesi
Askerlik çağına gelmiş olanlar için Askerlik Belgesi
Yükseköğretim Programında Okumadığına Dair Beyan
Öğrenci Kayıt Formu
Lise Diploması
Kimlik Belgesi
YKS Sonuç Belgesi
Askerlik çağına gelmiş olanlar için Askerlik Belgesi
Yükseköğretim Programında Okumadığına Dair Beyan